Сайт | Архів сайту | Звіт директора НВК за 2018-2019 навчальний рік
Звіт директора НВК за 2018-2019 навчальний рік

Звіт директора

 Миколаївського навчально-виховного комплексу(загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад)

 Дворічанської районної ради Харківської області

за 2018_2019 навчальний рік

Діяльність Миколаївського НВК у 2018/2019 навчальному році була спрямована на виконання Законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», реалізацію державних, регіональних та районних програм в галузі освіти, Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Статуту закладу, Концепції «Нової української школи» , інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Мета педагогічної діяльності закладу:«Привчити учнів до життя, розуміти його, знайти в ньому своє місце» ( Софія Русова).

Створити атмосферу успіху, дати можливість кожному учневі відчути себе комфортно в закладі, виховати в собі особистість, розвинути в собі творчу та індивідцальну своєрідність та неповторність.

     Педагогічний колектив працював над проблемою: «Формування національної свідомості учнів, виховання патріотизму, громадського обов’язку; розвиток самостійності та творчої активності дітей дошкільного віку та початкової школи; втілення інноваційних технологій в досвід роботи кожного вчителя і вихователя

     Розв’язання проблем та завдань закладу, поставлених педагогічному колективу на 2018/2019 навчальний рік, дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній роботі закладу.

Робота щодо рівного доступу до якісної освіти, обов’язковості загальної середньої освіти

Було проведено організаційну роботу щодо організованого початку 2018/19  навчального року, про організацію роботи за відвідуванням учнями закладу , про охоплення дошкільною освітою дітей , які мешкають на території обслуговування.

На початок 2018/2019 навчального року навчалось у закладі - 19 учнів 1 – 4 класів, дошкільною освітою було охоплено 14 дітей.

Укомплектовано 1 клас – 5 учнів.  

        Відкрито дошкільна різновікова група – 14 дітей.

        Для дітей 5-річного віку було організовано навчальні заняття.

        Для учнів початкової школи та дошкільнят було організовано підвіз до сіл Осоківка та Нежданівка, та зранку до школи.

Навчальний рік закінчило 19 учнів.

Всі учні були охоплені гарячим харчуванням, для всіх учнів було організовано літнє оздоровлення та відпочинок на базі закладу з денним перебуванням, харчування організовувалось за бюджетні та позабюджетні кошти. Охоплені діти пільгового контингенту, діти з малозабезпечених родин, діти учасників АТО, діти з багатодітних сімей.

З метою контролю за організацією гарячого харчування була створена комісія, яка контролювала виконання вимог щодо організації харчування, виконання норм харчування, санітарно-гігієнічних вимог. За санітарним станом їдальні слідкувала медсестра.

  Протягом навчально року по закладу була організована система контролю за відвідуванням учнями та дошкільнятами навчального закладу: призначено відповідального, ведення журналу обліку, звірка даних у журналі обліку та класних журналах, розгляд питання на батьківських зборах, загальношкільних лінійках, нарадах при директорі, на педрадах, що дало певний результат і за підсумками навчального року по закладу немає пропусків навчальних занять без поважних причин.

Значна робота в школі проводилась щодо підвищення педагогічної майстерності учителів: усі вчителі є активні учасники районних методичних об’єднань, є підписувачі фахового журналу «Початкова школа», втілюють в досвід роботи інноваційні форми проведення уроків. Протягом навчального року були організовані взаємовідвідування уроків, проведені відкриті уроки з математики (Радченко С.Є..), з української мови (Євсюкова Т.І.), з образотворчого мистецтва (Смігунова К.С.). Проведені заходи аналізувались, відмічались досягнення та планувались завдання на наступні заходи. Працювала школа наставництва для молодого вчителя 1 класу.

Початок нового навчального року був осучаснений тим , що учні 1 класу розпочали навчання за новими підручниками ,  новою освітньою програмою , у новому навчальному просторі класної кімнати . Вчитель 1 класу пройшов курси підвищення кваліфікації , а кабінет був оснащений новими сучасними меблями . Протягом навчального року педагоги працювали над створенням партнерської команди учнів, вчителів , батьків .

Одним із важливих завдань закладу є розкриття дитячої обдарованості, індивідуальної неповторності, з цією метою вчителі постійно планують роботу «Обдарована дитина» з метою розвитку творчих здібностей учнів, інтересу до пізнання та розкриття індивідуальності самою дитиною. «Кожне дитя певною мірою геній...» (німецький філософ А.Шопенгауер). Для учнів проводяться конкурси «Юний математик», «Юний мовознавець», виставка поробок та малюнків, участь у Всеукраїнському конкурсі української мови ім. П.Яцика, участь у святах закладу, села та району.

Педколектив постійно дбає про найкращі інтереси дитини в закладі, комфортні умови перебування в закладі, створення атмосфери добра, взаємоповаги, толерантності одне до одного, розуміння у взаємовідносинах, розвиток правил людської гідності, патріотизму та громадського обов’язку, виховання пошани до держави, рідного краю, традицій та обрядів українського народу, з цією метою було проведено виховні заходи: «Край , в якому я живу» , «Стежками Дворічанського національного парку» (екскурсії), спортивні змагання, конкурси «Веселі козачата», « Веселі старти » подорож на острівець «Мовограй», «Свято Миколая», новорічні свята, «Рідна школа – доброти колиска», «З україною в серці.», «Нашій школі – 55» свято для мам, свято книги, свято до 9 Травня, «Школо, до побачення! Здрастуй, літо!». Під час оздоровлення та відпочинку дітей проведені екскурсії по рідному краю , в сільську бібліотеку, екскурсія на крейдяні гори,   у смт.Дворічна на  свято до Дня захисту дітей.

Проведені тематичні лінійки до Дня української писемності, Дня народження Т.Г.Шевченка, «Я маю право», «До Дня Збройних Сил України», «СНІД – хвороба 21 століття», «Ні тютюнопалінню», «Ми за здоровий спосіб життя», «Здорове харчування – запорука здоров’я», «Професії майбутнього» та інші.

Були проведені зустрічі з воїнами-авганцями Орловим П.П., Кличовим П.П., учасниками АТО Шевчуком О.М.

Під час проведення конкурсів «Природа – очима дітей», «Наша мрія – вода чиста, земля красива», «Моє село» оформлювались їх виставки.

Пріорітети надавались попередженню дитячого травматизму, профілактиці правопорушень, злочинності, алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління. Питання систематично розглядалось на батьківських зборах, на загальношкільних лінійках. Учням надавались пам’ятки на канікули та алгоритми дій на випадок надзвичайних ситуацій.

Профорієнтаційна робота проводилась класними керівниками як на уроках, так і в позаурочний час. Дітям надавалась інформація про професії сьогодення, майбутнього.

З метою створення безпечних умов робо­ти та охорони праці було призначено відповідальних за роботу електрообладнань, протипожежні заходи. Своєчасно проводились інструктажі на робочому місці працівників. Адміністрація постійно контролювала виконання вимог Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу. Питання постійно висвітлювалось на батьківських зборах, нарадах при директорі, лінійках.

Фінансово-господарська діяльність здійснювалась при постійній гласності на батьківських  зборах, зборах колективу працівників. В закладі постійно проводилась робота з поповнення матеріально-технічної бази, залучення позабюджетних коштів, а також матеріальних цінностей (матеріалів для поточного ремонту закладу). Для успішного початку навчального року за позабюджетні надходження було придбано жалюзі в кімнати дошкільної групи,  а за бюджетні Миколаївської сільської ради лінолеум для кабінетів 1 – 2 класу; їдальні .

                Для повноцінного функціонування  навчально- виховного комплексу в 2019\2020 навчальному році необхідно придбати спортивний інвентар для уроків фізкультури в спортзал , запланувати переобладнання  їдальні та кухні, придбання сучасних інформаційних стендів, парт  для учнів 3 – 4 класів, облаштування та відкриття окремого входу до дошкільного підрозділу, дооблаштування ігрового майданчика.

                Таким чином спільними зусиллями адміністрації закладу, педагогічного колективу, батьківського колективу, громадськості, установам району забезпечено належне функціонування навчально-виховного комплексу.

Педагогічний колектив в 2019/2020 навчальному році буде працювати над проблемою:

«Формування національної свідомості учнів, виховання патріотизму, громадського обов язку; розвиток самостійності та творчої активності дітей дошкільного віку та початкової школи; втілення інноваційних технологій в досвід роботи кожного вчителя і вихователя.»  

            Завдання 2019\2020 навчального року:                        

Забезпечити рівний доступ до якісної освіти дітей дошкільного та шкільного віку.

Виховувати дітей в дусі пошани до України, рідного краю, села, школи; відповідальності та свідомого ставлення до обов’язків людини та громадянина.

Працювати над удосконаленням форм сучасного уроку в початковій школі.

Забезпечити особистісний розвиток дитини, її індивідуальні здібності, таланти.

Забезпечити підвищення фахового рівня педагогів.

Працювати в тісному співробітництві з Радою закладу, батьківським комітетом, депутатами місцевого рівня.

Створення комфотрних умов перебування дітей в закладі.

Здійснення профілактичної роботи та попередження дитячого травматизму.

Створення безпечних умов праці та навчання в закладі.

Зміцнення матеріально-технічної бази закладу (окремий план).

Адміністрації закладу постійно співпрацювати з профактивом колективу НВК.

 

 

Приєднані документи
Переглядів: 1473
Дата публікації: 08:43 14.08.2019
Директор

Тимошенко Надія Олексіївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Освітній процес
Пошук