Звіт директора НВК за 2017-2018 навчальний рік

Звіт директора

Миколаївського навчально-виховного комплексу(загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад)

Дворічанської районної ради Харківської області

за 2017_2018 навчальний рік

Діяльність Миколаївського НВК у 2017/2018 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», реалізацію державних, регіональних та районних програм в галузі освіти, Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Статуту закладу, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Мета педагогічної діяльності закладу:«Привчити учнів до життя, розуміти його, знайти в ньому своє місце» ( Софія Русова).

Створити атмосферу успіху, дати можливість кожному учневі відчути себе комфортно в закладі, виховати в собі особистість, розвинути в собі творчу та індивідцальну своєрідність та неповторність.

Педагогічний колектив працював над проблемою: «Формування національної свідомості учнів, виховання патріотизму, громадського обов’язку; розвиток самостійності та творчої активності дітей дошкільного віку та початкової школи; втілення інноваційних технологій в досвід роботи кожного вчителя і вихователя

Розв’язання проблем та завдань закладу, поставлених педагогічному колективу на 2017/2018 навчальний рік, дозволило досягти певних результатів у навчально-виховній роботі закладу.

Робота щодо рівного доступу до якісної освіти, обов’язковості загальної середньої освіти

Було проведено організаційну роботу, видано накази щодо обліку дітей і підлітків шкільного віку за територією обслуговування на 2017/2018 навчальний рік, про організований початок навчального року, про організацію роботи за відвідуванням учнями закладу.

На початок 2017/2018 навчального року навчалось у закладі - 17 учнів 1 – 4 класів, дошкільною освітою було охоплено 15 дітей.

Укомплектовано 1 клас – 5 учнів.

Відкрито дошкільна різновікова група – 15 дітей.

Для дітей 5-річного віку було організовано навчальні заняття.

Для учнів початкової школи та дошкільнят було організовано підвіз до сіл Осоківка та Нежданівка, та зранку до школи.

Протягом року вибув один учень в зв’язку з переїздом в інше село батьків. Навчальний рік закінчило 16 учнів.

Всі учні були охоплені гарячим харчуванням, для всіх учнів було організовано літнє оздоровлення та відпочинок на базі закладу з денним перебуванням, харчування організовувалось за бюджетні та позабюджетні кошти. Охоплені діти пільгового контингенту, діти з малозабезпечених родин, діти учасників АТО, діти з багатодітних сімей.

З метою контролю за організацією гарячого харчування була створена комісія, яка контролювала виконання вимог щодо організації харчування, виконання норм харчування, санітарно-гігієнічних вимог. За санітарним станом їдальні слідкувала медсестра.

Протягом навчально року по закладу була організована система контролю за відвідуванням учнями та дошкільнятами навчального закладу: призначено відповідального, ведення журналу обліку, звірка даних у журналі обліку та класних журналах, розгляд питання на батьківських зборах, загальношкільних лінійках, нарадах при директорі, на педрадах, що дало певний результат і за підсумками навчального року по закладу немає пропусків навчальних занять без поважних причин.

Результат успішності показав, що в цілому по школі учнів з початковим рівнем навчальних досягнень немає , які мають високий рівень навчання -1 учень, достатній – 4 учні, середній – 7 учнів.

Значна робота в школі проводилась щодо підвищення педагогічної майстерності учителів: усі вчителі є активні учасники районних методичних об’єднань, є підписувачі фахового журналу «Початкова школа», втілюють в досвід роботи інноваційні форми проведення уроків. Протягом навчального року були організовані взаємовідвідування уроків, проведені відкриті уроки з математики (Євсюкова Т.І.), з української мови (Радченко С.Є.), з образотворчого мистецтва (Долбіна С.Ю.). Проведені заходи аналізувались, відмічались досягнення та планувались завдання на наступні заходи. Працювала школа наставництва для молодого вчителя 1 класу.

Одним із важливих завдань закладу є розкриття дитячої обдарованості, індивідуальної неповторності, з цією метою вчителі постійно планують роботу «Обдарована дитина» з метою розвитку творчих здібностей учнів, інтересу до пізнання та розкриття індивідуальності самою дитиною. «Кожне дитя певною мірою геній...» (німецький філософ А.Шопенгауер). Для учнів проводяться конкурси «Юний математик», «Юний мовознавець», виставка поробок та малюнків, участь у Всеукраїнському конкурсі української мови ім. П.Яцика, участь у святах закладу, села та району.

Педколектив постійно дбає про найкращі інтереси дитини в закладі, комфортні умови перебування в закладі, створення атмосфери добра, взаємоповаги, толерантності одне до одного, розуміння у взаємовідносинах, розвиток правил людської гідності, патріотизму та громадського обов’язку, виховання пошани до держави, рідного краю, традицій та обрядів українського народу, з цією метою було проведено виховні заходи: «Мій рідний край» (екскурсія), спортивні змагання, конкурс «Веселі козачата», подорож на острівець «Мовограй», «Свято Миколая», новорічні свята, «Я люблю НВК», «До України серцем пригорнусь...», свято для мам, свято книги, свято до 9 Травня, «Школо, до побачення! Здрастуй, літо!». Під час оздоровлення та відпочинку дітей проведені екскурсії в музей смт Дворічна, в сільську бібліотеку, на ферму с.Кругляківка «Мрія» Куп’янського району, участь у святі до Дня захисту дітей, екскурсія на крейдяні гори.

Проведені тематичні лінійки до Дня української писемності, Дня народження Т.Г.Шевченка, «Я маю право», «До Дня Збройних Сил України», «СНІД – хвороба 21 століття», «Ні тютюнопалінню», «Ми за здоровий спосіб життя», «Здорове харчування – запорука здоров’я», «Професії майбутнього» та інші.

Були проведені зустрічі з воїнами-авганцями Орловим П.П., Кличовим П.П., учасниками АТО Шевчуком О.М., Мірошником Владиславом.

Під час проведення конкурсів «Природа – очима дітей», «Наша мрія – вода чиста, земля красива», «Моє село» оформлювались їх виставки.

Пріорітети надавались попередженню дитячого травматизму, профілактиці правопорушень, злочинності, алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління. Питання систематично розглядалось на батьківських зборах, на загальношкільних лінійках. Учням надавались пам’ятки на канікули та алгоритми дій на випадок надзвичайних ситуацій.

Профорієнтаційна робота проводилась класними керівниками як на уроках, так і в позаурочний час. Дітям надавалась інформація про професії сьогодення, майбутнього.

З метою створення безпечних умов робо­ти та охорони праці було призначено відповідальних за роботу електрообладнань, протипожежні заходи. Своєчасно проводились інструктажі на робочому місці працівників. Адміністрація постійно контролювала виконання вимог Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу. Питання постійно висвітлювалось на батьківських зборах, нарадах при директорі, лінійках.

Фінансово-господарська діяльність здійснювалась при постійній гласності на батьківських зборах, зборах колективу працівників. В закладі постійно проводилась робота з поповнення матеріально-технічної бази, залучення позабюджетних коштів, а також матеріальних цінностей (матеріалів для поточного ремонту закладу). Для успішного початку навчального року за позабюджетні надходження було придбано посуд для дошкільної групи, а за бюджетні Миколаївської сільської ради пральну машинку та холодильник для дошкільної групи; обладнано кімнати медичної сестри, роздягальні та ігрова для дошкільнят, облаштовано кабінет для учнів 2 класу та учнів 1 класу.

Для повноцінного функціонування навчально- виховного комплексу в 2018\2019 навчальному році необхідно придбати демонстраційні матеріали для учнів 1 класу, ноутбуки в кабінети учнів 3 – 4 класів та в навчальну кімнату дошкільної групи, придбати спортивний інвентар для уроків фізкультури в спортзал , запланувати поточні ремонтні роботи їдальні та кухні, придбання сучасних інформаційних стендів, парт для учнів 3 – 4 класів, облаштування та відкриття окремого входу до дошкільного підрозділу, дооблаштування ігрового майданчика.

Таким чином спільними зусиллями адміністрації закладу, педагогічного колективу, батьківського колективу, громадськості, установам району забезпечено належне функціонування навчально-виховного комплексу.

Педагогічний колектив в 2018/2019 навчальному році буде працювати над проблемою:

«Формування національної свідомості учнів, виховання патріотизму, громадського обов язку; розвиток самостійності та творчої активності дітей дошкільного віку та початкової школи; втілення інноваційних технологій в досвід роботи кожного вчителя і вихователя

Завдання 2018\2019 навчального року:

Забезпечити рівний доступ до якісної освіти дітей дошкільного та шкільного віку.

Виховувати дітей в дусі пошани до України, рідного краю, села, школи; відповідальності та свідомого ставлення до обов’язків людини та громадянина.

Працювати над удосконаленням форм сучасного уроку в початковій школі.

Забезпечити особистісний розвиток дитини, її індивідуальні здібності, таланти.

Забезпечити підвищення фахового рівня педагогів.

Працювати в тісному співробітництві з Радою закладу, батьківським комітетом, депутатами місцевого рівня.

Створення комфотрних умов перебування дітей в закладі.

Здійснення профілактичної роботи та попередження дитячого травматизму.

Створення безпечних умов праці та навчання в закладі.

Зміцнення матеріально-технічної бази закладу (окремий план).

Адміністрації закладу постійно співпрацювати з профактивом колективу НВК.


 

Приєднані документи
Переглядів: 492
Дата публікації: 20:38 10.11.2018
Директор

Тимошенко Надія Олексіївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Версія для слабо- зорих